Kwaliteits- en milieubeleid

Onze onderneming heeft de uitdaging van de markt aangenomen om hogere kwaliteitsnormen voor producten en dienstverleningen te behalen. Dit is een vast bestanddeel van ons kwaliteitsbeleid. Bovendien hebben we ons geëngageerd om het milieu te beschermen en streven we ernaar om onnodige belasting voor het milieu te vermijden. Om dit te bereiken is het kwaliteits- en milieubeleid in ons bedrijf tot topprioriteit verklaard en zijn de volgende beginselen centraal gesteld in ons bedrijfsbeleid:

  • We willen tot de meest klant- en milieuvriendelijke ondernemingen van de branche behoren.

Dit betekent:

  • Voldoen aan de behoeften van onze klanten door betrouwbare producten, dienstverleningen, competente adviesverlening en een foutloze opdrachtafhandeling.
  • Vervullen van verdere bindende verplichtingen door rechtsconformiteit en een rendabel managementsysteem.
  • Continue verbetering van onze onderneming/kwaliteit.
  • Door ons gedrag en onze dagelijkse prestaties het vertrouwen en de erkenning winnen en behouden van onze zakenpartners.
  • Kwaliteitsovereenkomsten die we met onze klanten en leveranciers sluiten, zijn ook bindend voor alle interne functies.
  • Een werkomgeving creëren die elke werknemer de kans geeft om deze uitdagingen gemotiveerd en betrokken aan te gaan en het milieu te beschermen.

Al deze vereisten vormen een maatstaf voor de doorlopende verbetering van de bedrijfs- en managementsysteemprocessen. Dit vereist vooral dat alle medewerkers/ medewerksters systematisch op de hoogte zijn van de doeleinden van de kwaliteits- en milieu-inspanningen en dat ze geschoold worden in geschikte methoden om de gestelde doeleinden te kunnen bereiken.

We streven er voortdurend naar om een werkomgeving te creëren die voor iedere medewerker/medewerkster de kans biedt om gemotiveerd en geëngageerd op deze uitdaging te reageren en om tegelijk het milieu te sparen. Alleen door hun bijdrage om de kwaliteit van de producten en dienstverleningen te garanderen, kunnen we erin slagen foutloze werkresultaten intern en extern aan de klant door te geven en een hoge tevredenheid van het klantenbestand met onze onderneming te bereiken.