Compact en krachtig

De DLG-gecertificeerde afoerluchtwasser voor de varkenshouderij

UNIEK HOGE FILTERPRESTATIES OP HET KLEINSTE OPPERVLAK: MEER EFFICIËNTIE VOOR UW LANDBOUW

De Duitse Landbouwvereniging (DLG) heeft ons nieuwe uitlaatluchtzuiveringssysteem EMMI Pig gecertificeerd voor de varkenshouderij zonder strooisel. Dit bevestigt nogmaals de functie en efficiëntie van onze technologie voor gebruik op landbouwbedrijven.

We houden ons al bijna 25 jaar bezig met het zuiveren van afvoerlucht en ontwikkelen krachtige en energiezuinige luchtwassers voor de pluimvee- en varkensteelt, maar ook voor andere sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, voor slachthuizen en verwerkingsfabrieken en voor het drogen van fermentatieresiduen en biogasinstallaties.

Door de wettelijk voorgeschreven toepassing van de nieuwe versie van de TA-Luft worden varkenshouders geconfronteerd met nieuwe, nog strengere eisen. Dit is niet mogelijk zonder luchtzuivering, en daarom moeten veel bedrijven achteraf upgraden of ombouwen. Het enige probleem is dat luchtzuiveringssystemen door hun afmetingen vaak aanzienlijke investeringen vereisen die de rendabiliteit in gevaar brengen – vooral in de professionele varkenshouderij.

Dat is precies de reden waarom we de EMMI Pig afvoerluchtwasser hebben ontwikkeld. Het unieke hoge filteroppervlak van 5.000 m³/(m²h) zorgt voor sensatie in de hele industrie. Deze filterprestaties maken een uiterst compact, ruimtebesparend en flexibel ontwerp mogelijk – geheel volgens individuele vereisten. “Op deze manier kunnen varkenshouders hun investeringskosten aanzienlijk verlagen en genieten van een grotere rendabiliteit en efficiëntie,” zegt onze collega Markus Wiese, een deskundige in afzuigluchtzuiveringstechnologie.

Het systeem is een tweefasige natchemische luchtafvoerwasser met zuurtoepassing en nageschakelde biowassing voor de afscheiding van stof, ammoniak en geur met ventilatie boven de vloer. Na de beide zuiveringsfasen minimaliseert een druppelafscheider de uitstoot van aërosol tijdens de zuivering van de uitlaatlucht en reduceert bijkomend de uitstoot van kiemen uit de stal.

De unieke hoge filteroppervlaktebelasting van 5.000 m³/(m²h) maakt EMMI Pig bijzonder rendabel en maakt een klein, compact formaat mogelijk. Bovendien is de luchtwasser bijzonder onderhoudsarm en minimaliseert hij de lopende bedrijfskosten.

Markus Wiese, Projectmanager Landbouwtechniek, SCHULZ Systemtechnik

Wij zijn er voor u
Uw contactmogelijkheden