Meer voor dierenwelzijn en milieu

Ideale huisvesting voor het houden van biologische leghennen

De producentenvereniging Biofürstenhof is een van de grootste producenten van biologische eieren in Duitsland en onder meer een van de pioniers in het kweken en verhandelen van broederhanen.

Sinds de fusie van zes biologische familiebedrijven in 2003 is de gemeenschap uitgegroeid tot meer dan 20 bedrijven. Tegenwoordig worden hier naast biologisch geproduceerde eieren, aardappelen en appelsap ook vlees en jonge hennen en eendagskuikens uit de biologische landbouw aangeboden.

Onze taak bestond erin verschillende bestaande opfokstallen te moderniseren en zo de huisvesting van jonge hennen aanzienlijk te verbeteren. Door het gebruik van moderne opfokvolières met in hoogte verstelbare platforms leren de dieren bijvoorbeeld vanaf de eerste dag van verschillende niveaus te springen en kunnen ze hun genetisch potentieel ten volle benutten. Ze zijn productiever en hebben minder voer nodig, wat leidt tot minder voederareaal en dus minder CO2-verbruik per ei.

Bovendien wordt de uniformiteit van de koppels verbeterd, zodat ze bij de legstart optimaal kunnen worden beheerd. “Voor ons was een ander doorslaggevend punt dat het werk voor onze collega’s werd verbeterd rond de controle van de dieren en vooral tijdens de naaldentingen en het opstallen”, zegt Annalina Behrens van Biofürstenhof. Dus al met al gezonde, goed ontwikkelde hennen en meer voor het milieu en de werknemers.

Voor onze vertegenwoordiger Uwe Cramer was dit een leuk project, zij het met kleine uitdagingen. “Door de zeer dynamische ontwikkeling van het Biofürstenhof zijn de tijdschema’s en de bouwplannen steeds weer veranderd, zodat we vaak op korte termijn moesten reageren. Maar het is ons gelukt. En wel zo goed dat de familie Behrens meer dan tevreden was,” zegt Cramer.

Wij zijn er voor u
Uw contactmogelijkheden