Onderzoek naar klimaatneutrale logistiek

Intelligente koppeling van elektriciteit, verwarming, koeling en vervoer

Hoe kan een CO2-arme energielevering worden bereikt aan de hand van het voorbeeld van een logistiek centrum? Dit is het onderwerp van het onderzoeksproject ELogZ, dat wordt gefinancierd door het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming.

Consortiumpartners zijn PANEUROPA Transport, ecco ecology + communication Unternehmensberatung, KEHAG Unternehmensgruppe, de universiteit van Oldenburg, het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum en SCHULZ Systemtechnik.

Op weg naar klimaatneutraliteitspeelt sectorale koppeling een sleutelrol in de gedistribueerde energiesystemen die vaak in de logistiek worden gebruikt, d.w.z. de intelligente koppeling van de domeinen elektriciteit, verwarming en koeling en vervoer. Doel is fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare energiebronnen en de flexibiliteit van de vraag, de opwekking en de opslag van energie te vergroten.

Een energiebeheersysteem is ontworpen om de theorie in praktijk te brengen door sectoren overkoepelend met elkaar te verbinden. “Een besturingslogica gebruikt beïnvloedende variabelen die via sensoren worden gedetecteerd om verschillende systeemcomponenten dienovereenkomstig te besturen”, legt onze softwareontwikkelaar Nathan Wollek uit “Het koppelt niet alleen de relevante gebieden, maar integreert ze ook in het optimalisatiemodel.”

Bovendien kunnen voorheen geïsoleerde softwaresystemen via gestandaardiseerde interfaces aan het energiebeheersysteem worden gekoppeld om verdere mogelijkheden voor broeikasgasreductie te bieden. Deze benadering van duurzame oplossingen werd door de onderzoeksgroep ook gepresenteerd op de Enviroinfo milieu-informatica conferentie in Berlijn. Het concept wordt momenteel bij PANEUROPA toegepast en aan een langetermijntest onderworpen.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.elogz.de.

Wij zijn er voor u
Uw contactmogelijkheden