Afvoerlucht en airco systemen

Betrouwbare reiniging, ventilatie en koeling voor industrie en landbouw

Minder uitstoot, goed klimaat: We weten hoe het moet

Tientallen jaren ervaring op het gebied van airco systemen en luchtafvoersystemen maken ons tot een pionier in deze technologie. Om met rechtszekerheid te kunnen produceren, voldoende immissiebescherming te garanderen en de noodzakelijke goedkeuringsprocedure te versnellen, hebt u vandaag betrouwbare technologie voor de behandeling van uitlaatgassen nodig.

Wij regelen dat graag voor u! SCHULZ biedt luchtwassers aan voor een groot aantal industrieën: voor de landbouw en de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, voor slachthuizen en productiebedrijven, evenals voor installaties voor het drogen van digestaat en biogas. Onze luchtafvoersystemen in één oogopslag:

EMMI-afvoerluchtreiniging voor het mestpluimvee

Wij zijn uw experts als het gaat om schone uitlaatlucht. Voor de industriële sector bieden wij de installatie van verschillende EMMI (Emission Minimizer) luchtzuiveringssystemen aan voor uitlaatgassen.

Volgens de vereiste moeten de meest uiteenlopende stoffen uit de afvoerlucht worden verwijderd, waaronder stoffen, geuren, giemen of schadelijke gassen. Daarbij moet bijvoorbeeld een sterk belaste procesafvoerluchtstroom anders worden behandeld dan de afzuiging van kamerlucht. Wij ontwikkelen voor u een individueel EMMI-afvoersysteem dat perfect aansluit bij uw toepassing.

Profiteer van onze specialisatie in bijzonder energie-efficiënte reinigingssystemen. De systemen werken zeer betrouwbaar en zelfvoorzienend. De regelmatige verzorging en het onderhoud na installatie door onze gespecialiseerde medewerkers – ook met plaatsonafhankelijke ondersteuning – garanderen u bovendien een hoge bedrijfszekerheid.

EMMI-luchtafvoersysteem: Met SCHULZ uit één hand

  • Toezicht op de goedkeuringsprocedure
  • Systeemplanning
  • Installatie en opstelling van de apparatuur
  • Inbedrijfstelling
  • Opleiding
  • Onderhoud

Reinigingsvermogen: Afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld

  • Ten minste 95% NH³ 
  • Ten minste 95% H²S 
  • Minder dan 500 GE/m² (geen ruw gasgeur waarneembaar) 

EMMI luchtzuivering voor uw pluimveebedrijf

De behandeling van de afvoerlucht speelt een belangrijke rol bij de goedkeuring van stallen. Maak het strenge goedkeuringsproces eenvoudig door te investeren in een innovatief luchtafvoersysteem van SCHULZ. Niet alleen is het een uiterst effectief middel om ammoniak, stof, ziektekiemen en geuren te verminderen, maar het verhoogt ook de acceptatie in de nabije omgeving en bevordert de bescherming van het milieu.

Zorg voor een goed klimaat in de stal en minder inspanning voor uw werknemers met ons DLG-gecertificeerde EMMI-luchtafvoersysteem – dankzij automatisering is de zuivering van de afzuiglucht zo zelfvoorzienend dat de uit te voeren taken tot een minimum worden beperkt. Ook kan afzetting volledig worden voorkomen door de automatische reiniging van de druppelafscheiders tijdens de gehele looptijd van de mest. Nog een voordeel: Dankzij de schone druppelafscheiders wordt het drukverlies in het luchtafvoersysteem verminderd, waardoor tegelijkertijd de kiemuitstoot uit de stal afneemt.

Ein weiterer Vorteil: Auf Grund der sauberen Tropfenabscheider sinkt der Druckverlust in der Abluftreinigung und mindert somit gleichzeitig den Keimaustrag aus dem Stall. 

Wij waren het eerste bedrijf op de markt dat slaagde voor de DLG-Signumtest voor zware mesterij van pluimvee en daarmee al vandaag aan de toekomstige eisen van de Europese BBT-richtlijn voldoet.

Reinigingsvermogen

EMMI PIG – AFZUIGING VOOR UW VARKENSHOUDERIJ

Buitengewoon hoge filterprestaties op het kleinste oppervlak: meer efficiëntie voor uw landbouw

Ook in de professionele varkenshouderij profiteert u van onze krachtige en betrouwbare luchtzuiveringssystemen. Ons nieuwste hoogtepunt is EMMI Pig – een luchtwasser die we speciaal hebben ontwikkeld voor de varkenshouderij zonder strooisel.

Het systeem is een tweefasige natchemische luchtafvoerwasser met zuurtoepassing en nageschakelde biowassing voor de afscheiding van stof, ammoniak en geur met ventilatie boven de vloer. Na de beide zuiveringsfasen minimaliseert een druppelafscheider de uitstoot van aërosol tijdens de zuivering van de uitlaatlucht en reduceert bijkomend de uitstoot van kiemen uit de stal.

EMMI Pig overtuigt met zijn unieke hoge filteroppervlakte van 5.000 m³/(m²h). Dit maakt een uiterst compact, ruimtebesparend en flexibel ontwerp mogelijk. Zo kunt u de investeringskosten aanzienlijk verlagen en profiteren van een groter kostenrendement en efficiëntie.

DE WERKWIJZE:

De afgezogen lucht wordt via ventilatoren uit de stalcompartimenten gezogen en gelijkmatig door de luchtwasser geperst. Hier werkt de luchtwasser volledig automatisch. In de eerste fase (chemofase) wordt de stallucht, die vervuild is met ammoniak en stof, met een “zure” wassing (zwavelzuur) gereinigd. De geurstoffen worden verwijderd in de nageschakelde tweede trap (biofase).

Met EMMI Pig bereikt u een reinigingsprestatie van

Ons uitlaatluchtzuiveringssysteem “EMMI Pig” is geschikt voor het verminderen van de uitstoot van stof, ammoniak (inclusief stikstofverwijdering) en geur uit de uitlaatluchtstroom van strooiselloze varkenshouderijen met ventilatie boven de vloer.

De voordelen in detail:

Meer luchtwassers voor Varkens

De volgende afzuigluchtzuiveringssystemen voor de varkenshouderij vervolledigen ons brede portfolio van DLG-gecertificeerde systemen. 

Afvoerluchtwasser Chemo+ 5880

REINIGINGSVERMOGEN:

Afzuigventilator BioCombi 6178

Reinigingsvermogen:

Bevorder de efficiëntie van uw landbouw met intelligente airco systemen

Professionele klimaattechniek in een rendabele dierhouderij omvat de besturing en de controle van de verluchting, verwarming en bevochtigingsinstallaties. Met onze veelzijdige systemen creëren wij de basis voor optimale voorwaarden in de stal. Alle functies zijn natuurlijk ideaal gecoördineerd – voor een intelligent bedrijfsbeheer en een beter dierenwelzijn.

#1 Ventilatie

Volgens de diersoort, het klimaat en de gesteldheid van het gebouw bieden wij verschillende toe- en afvoerluchtsystemen die individueel op uw installatie zijn afgestemd. Hier zijn diverse functies beschikbaar die de airconditioning in varkensstallen en huisvesting voor gevogelte regelen.

Per afdeling of stal is de evaluatie van temperaturen, luchtvochtigheid, onderdruk, CO²- en NH³-gehalte mogelijk, om de verluchting, verwarming, toevoerlucht en afvoerlucht optimaal op elkaar af te stemmen. Een klimaatcurve past alle parameters aan de betreffende leeftijd van de dieren aan.

Onze specifieke knowhow

#2 Verwarming

Als u optimaal verwarmt , heeft dit een positieve invloed op de prestaties van de dieren. Daarbij verhoogt u merkbaar het welzijn en de gezondheid van de dieren. In veel geografische gebieden is verwarming onontbeerlijk. Rekening houdend met optimale energiekosten bieden we verschillende systemen:

#3 Koeling

Naast de voer- en watervoorziening, bijvoorbeeld via onze intelligente voedersystemen, speelt de temperatuur een belangrijke rol in de dierhouderij. Vooral op warme zomerdagen is het belangrijk om de lucht in de stal te koelen. Profiteer van onze verschillende airco systemen die op warme dagen optimale temperaturen creëren en zo voor meer dierenwelzijn zorgen.

Onze specifieke knowhow

Wilt u meer informatie over onze luchtafvoer- en airco systemen of wilt u meer weten over SCHULZ ? Neem vandaag nog contact met ons op – we kijken uit naar uw aanvraag!

ONZE DIENSTEN IN EEN OOGOPSLAG

Wij zijn er voor u
Uw contactmogelijkheden