Testtechniek

Voor een betrouwbare kwaliteitsborging van uw installaties en producten

Hoe u processen veilig kunt maken met slimme testmethoden

Om ervoor te zorgen dat u overtuigt met een constant hoge productkwaliteit, is slimme testtechniek inclusief permanente bewaking van de productieprocessen cruciaal. Voor de kwaliteitsborging van uw producten en de werking van installaties en machines bieden wij verschillende methodes en testsystemen aan:

#1 Installaties voor de controle van de dichtheid

Voor de ontwikkeling en productie van voertuigen en voor de kwaliteitsborging zijn diverse testtechnieken en -opstellingen ingevoerd. Dankzij onze besturingsprogramma’s profiteert u van optimale procesverlopen. Wij bepalen de dichtheid van de voertuigen met behulp van speciale apparatuur die onder verschillende omstandigheden neerslag simuleert. Dit verschaft uw ontwikkelingsafdeling en productie belangrijke inzichten en informatie over mogelijke knelpunten, die dan snel kunnen worden verholpen.

Onze specifieke knowhow:

  • Praktijkbeproefde techniek
  • Herken knelpunten al tijdens de ontwikkelingsfase
  • Snel opsporen van lekkages
  • Simulatie van alle neerslagomstandigheden
  • De complete beregening (zijden, dak, ondergrond)
  • Speciale controles (hogedruk, vlakstraal, puntstraal, zwelwater, gedrag in diverse landschapvormen)

#2 Meetsystemen

Wij concentreren ons daarbij niet alleen op de kwaliteitscon(trole met installaties voor de meting van spleten en de overgang, maar ook op de testtechniek van de correcte onderdeelpositie en onderdeelaanwezigheid.

#3 Elektrische controle (Hoogspanning/laagspanning)

Met onze apparatuur kunt u al tijdens het productieproces de veiligheid en werking van uw elektrische goederen garanderen. Het systeem test bijv. of er voldoende isolatie is bij hoogspanningsproducten (HV) dn wel of in het laagspanningsbedrijf (NV) alles aan de vereisten en de kwaliteitsnorm voldoet. Omdat deze testtechniek tijdens de productie automatisch wordt toegepast, profiteert u van een aanzienlijke tijdsbesparing en een geoptimaliseerde werkvolgorde.

#4 Tuimelkringcontrole

Door de controle van de tuimelkring wordt de juiste positie van stekkers en pinnen bepaald. Wij monteren moderne sensoren zoals Vision System in onze installaties die tijdens de productie al voor de nodige controle zorgen. Zo zorgt u voor een hoge productkwaliteit en beperkt u afval tot een minimum. Omgekeerd betekent dit voor u: Onze klanten benutten de installaties beter en beperken hun bedrijfskosten.

#5 Camerasystemen

Een permanent testen van de installaties is essentieel om ervoor te zorgen dat alles goed functioneert en er altijd voor onderhoud wordt gezorgd. Daarvoor maken we gebruik van onder meer optisch-visuele systemen. Deze bewaken en regelen het proces betrouwbaar en onafhankelijk. Dit zorgt voor een efficiënte processtroom, minder afval en bespaart u leegstandskosten.

#6 Thermografie

Infrarood-thermografie is geschikt om elektrotechnische componenten te inspecteren en te controleren, tot de controle van bouwfysica en warmte-isolatie van gebouwen. Nagenoeg elk bedrijfsmiddel dat stroom verbruikt of mechanisch vermogen overdraagt, wordt heet voor een storing optreedt. Aan de hand van deze testmethode kunnen we problemen preventief effectief, snel en veilig herkennen, voor de installatie uitvalt of er zelfs een brand ontstaat. Inspecties kunnen al tijdens de werking veilig worden uitgevoerd. Dit bespaart u kosten en tijd.

#7 Testbanken

In de auto-industrie worden verschillende testbanken of testtechnieken gebruikt om de kwaliteit van onderdelen en dergelijke te bepalen en te handhaven. Van oppervlakte-inspectie tot klassieke chassis of rollenbanken – wij automatiseren deze processen graag voor u. Onze intelligente controlesystemen zorgen dus voor meer efficiëntie en veiligheid in uw productie.

Profiteer van onze expertise in testtechniek! Neem nu contact met ons op en kom meer te weten over SCHULZ en onze innovatieve oplossingen.

ONZE DIENSTEN IN EEN OOGOPSLAG

Wij zijn er voor u
Uw contactmogelijkheden